Cikkek / Írások

Genomformák születése a tárgyi világunkban

David Deutsch fizikus szerint a genom a világ belső megjelenítését tartalmazza - valamilyen virtuális valóságot, amely az evolúció évmilliói során jött létre. Más szavakkal olyan információ halmaz, amely tudomással bír saját környezetéről.

Bővebben...

 

Hiperbolikus napóra, kvázikristály és a formák extázisa

Dienes Attila műveiről

Muladi Brigitta művészettörténész

  • A kulturális háttér
  • A romantika, a metafizika, a felfedezések és a korszak pluralitása
  • A munkák
  • Kontextusok, a formák eredete

Bővebben...

 

Diénes Attiláról

Keserü Katalin - Budapest, Vigadó Galéria, 2000

Szemlélődő (bronz, 24x40x19 cm) 1992Koronként jelentős változások esnek a művészet történetében. A legutóbbiakat a kutatók az érzékelés (a látástechnikák) sokféleségének, a civilizáció technikai fejlődésének, a tudományos gondolkodás előtérbe kerülésének, a társadalmakban sokasodó egzisztenciális problémáknak, a kultúra virtuálissá alakulásának kicsúcsosodásaiként mutatják meg, ...

tovább...

 

Virágformák

- beszélgetés Dienes Attilával

Részletek Chikán Bálint írásából - Művészet, 1983. január

??Egy időszak alkotásait elemezve az anyagi-technikai kultúrán túl megismerhetjük a kor lélektanát is. A művekben ugyanis nem csak a racionálisan megfogalmazható ölt testet, hanem azok az érzületek is, amelyeket sokszor önmagukban sem tudatosítanak az alkotók, illene gyakorta nem verbalizálódnak a közéletben sem.

tovább...

 

Szobrászat, a lélek burka

Dan Haulic, 1984

Várakozás (bronz 40x18x16 cm) 1982Mintha csírázó magját féltve őriznie kellene, Dienes Atilla szobra megfoghatatlan burkot von maga köré: a forma kifelé terjed, miközben befelé kibomlik, paradox űrt kavar titkos lényege körül.

tovább...

 

Formák belső és külső térben

Gopcsa Katalin, 2009


Diénes Attila stúdiumai a görög?római m?vészeten alapuló szobrászatban gyökereznek. Székelyföld leveg?jével szívta magába az ott él? fortélyos mesterek leleményes kézügyességét. Tudatos m?vészi munkásságára dönt? hatással volt a huszadik század konvencióktól elszakadó szobrászi látásmódja.

tovább...

 

Forms in interior and exterior space

Katalin Gopcsa, 2009

The studies of Attila Diénes are rooted in sculpture based on Greco-Roman art. He acquired the ingenious manual dexterity of the crafty masters living in Székelyföld as he was growing up. His conscious artistic work was crucially influenced by the sculptural perspective of the twentieth century that broke with conventions.

more...

 

Diénes Attila figurális szobrászata

Novotny Tihamér

Diénes Attila szobrászművész (1942, Marosvásárhely) figurális kisplasztikái éppen ezen a szinten, tehát a morális tartalmak és a metafizikus-reális (esetleg szürreális) formák, témák és filozófiák, az egyéni egzisztenciák és a közösségi-társadalmi problémák válság- és lelkiállapotainak, krízishelyzeteinek a szintjén kapcsolódnak Horváth Lajos művészetéhez. A két alkotó egyes művei, mintha közvetlen érzelmi és gondolati összeköttetésben állnának egymással. Bár Diénes plasztikáiban esetenként mintha több lenne az abszurd humor, a kritikai él, a szatirikus gúny és a keserű irónia, Horváth festményeiben pedig a töprengő melankólia, a magasztos beletörődés, a vágyképekkel keveredő, örök szorongás és a megfejthetetlenségekből fakadó, a megoldatlanságokból származó nyomasztó életfélelem.

tovább...

 

Wehner Tibor művészettörténész megnyitó beszéde

Diénes Attila egyéni kiállításán MAMU galéria, 2004 November 19.

tovább...

 

Rend és Káosz

 

A REND abszolút fogalom, mondhatjuk virtuális, pontosabban, önmagában nem létező. Olyan, mint Hégel ISTENI ESZMÉJE, ami ott lebeg célként előttünk, de soha nem érhető el, hasonlóan a végtelenhez.

Bővebben...

 

Átlényegült forma- átformált lényeg

Új Művészet folyóirat 2012 november 11

Diénes Attila nem az első kiállítását rendezte meg Veszprémben, de a Csikász Galériában jó egy évtizede szerepelt utoljára. A művész kerek születésnapja, és az idén megkapott Munkácsy-díj átfogó életmű-kiállítást sugallna, de néhány éve egy összegző kiadvány kíséretében ez is megvalósult a Laczkó Dezső Múzeumban.

tovább...

 

Hiperbolikus Napóra - Bolyai János emlékmű

Diénes Attila, 2009


"A semmiből egy új világot teremtettem."  (Bolyai János)

Bolyai János híres mondását szó szerint kell érteni, hiszen az Appendix nem csak a geometriában nyitott meg egy új dimenziót, hanem az emberiség gondolkodásában is.

tovább...

 

A tökéletes forma születése

? Diénes Attila absztrakt műveiről

Novotny Tihamér, Szentendre-Budapest, 1990. szeptember 17.

Dienes Attila a Marosvásárhelyi Műhelyesek, rövidítve a MAMŰ-tagok legidősebb tagja. Mint fiatal, ambiciózus, céltudatos, erőteljes művészegyéniség és szövetségi tag (!)...

tovább...

 

Erdélyinek lenni ? Székely János Jenőről

Diénes Attila, 2000

Székely János Jenő szobrászatát megérteni erdélyinek kell lenni vagy az egyetemes dimenziókban való gondolkodás képességével kell rendelkezni. Erdélyinek lenni már-már egy magatartásforma, olyan skizofrén állapot, ami elismeri a másságot, de egyben vérre menő harcot folytat saját identitása védelmében.

tovább...

 

Forma és kényelem

Lakásenteri?r, 2009

Novotny Tihamér

 

Diénes Attila szobrászművész és formatervező kiállítása
(Csikász Galéria, Veszprém, 2001. november 3. - 2002. január 1.)

tovább...

 

Riport

Jokesz Antal

(Tea, ropi, sör, Sanyo a magnó, most fordítom a kazettát, play-record le, és Dienes:)

?Az ember magával cipeli a múltját, ahogy mi Marosvásárhelyt, ahol nagyon jól megvoltunk egy ideig. Olyan kis- vagy középpolgári város volt, cselédekkel, festő orvosokkal, művészetpártoló mecénásokkal, kisvárosi szokásokkal, esti korzózásokkal?

tovább...

 

Részletek és töredékek

 

dr. Hann Ferenc kiállításnyitó szavaiból - 1995

 

??Fontosnak tartom megjegyezni, hogy Dienes Attila szobrai nem absztrakt szobrok. A művész mindig a természeti formából indul el, azt redukálja, faragja le róla a barokkos girlandokat, csak a lényeget őrzi meg.

tovább...

 

A szobrokba öntött-faragott sors

Vásárhelyi János 2009 

Hogy ?elébb kezdjem? - miként régi baráthoz illik -, régóta kávetem Dienes Attila rendszeres nyilvános bemutatkozásait. Ezek sorozata, számomra immár egy életmű nagyságrendjét jelentik. Töretlen alkotókedvét figyelve, amely állandóan új lehetőségeket, területeket keres (lásd: utóbbi bőrkárpitos fotelszobrait), úgy gondolom még korai lenne nagybetűs életműről beszélni. A szobrász még nem vonult el szobrai társaságában - babérlevelekkel díszítve őket - időnként megnyilatkozni. Még életteli gyarapodást ígér az ouvre, mindnyájunk örömére - és mint ahogy ez kis hazánkban szokás: az irigyek bánatára.

tovább...