Részletek és töredékek

 

dr. Hann Ferenc kiállításnyitó szavaiból - 1995

 

??Fontosnak tartom megjegyezni, hogy Dienes Attila szobrai nem absztrakt szobrok. A művész mindig a természeti formából indul el, azt redukálja, faragja le róla a barokkos girlandokat, csak a lényeget őrzi meg.

 

Menyecske (fa, 170x30x23 cm), 1980

 

Sokat emlegetik a szakmában egy animációs filmjét, melyet a nyolcvanas évek elején készített, még Marosvásárhelyen. Ha jól emlékszem, ?A tökéletes forma születése? volt a címe. Ott egy gömb egyesül egy fallikus formával s egy újabb, talán még tökéletesebb gömb születik. Ez a film voltaképpen ars poétika, hiszen a művészt máig foglalkoztatja a formák ütközése, a negatív és pozitív formák viszonya, a plasztikán belüli ellentétes események harmóniája.

Foglalkoztatja, mert tudja, a világ ellentétes dolgok harca, jobb konstellációkban: egyensúlya. Az angyal nélkül nem elég fekete az ördög, a tűz a víz nélkül nem elég fényes, a hideg transzparens színtől tüzesebb a vörös, semmit sem ér a férfi nő nélkül, a sor a végtelenségig folytatható?

?Dienes Attila síkkompozícióiban is térbeli munkáiban is arra törekszik, hogy jobbá tegye az ember életterét. Szobrai - ahogyan ez a nagy klasszikusoknál is volt - megmozdítják, átszervezik a körbevevő teret. Részei és formálói a térnek. Művészetének fontosságát és egyben korszerűségét abban látom, hogy összeolvasztja a XX. század művészeti irányzatainak tanulságát, úgy, hogy újat teremt, voltaképpen alig van köze az elődökhöz, lassan két évtizede nem figyel oda a hangos trombitaszóval érkező s gyorsan elfoszló stílusdivatokra, határozott mozdulatokkal építi ouvre-jét, mely ezen a kaotikus és zagyva századvégen biztos és békés szigetnek látszik, ahol érdemes megpihenni.?

(Részlet, dr. Hann Ferenc kiállításnyitó szavaiból. Balatonfüred, 1995.)