Virágformák

- beszélgetés Dienes Attilával

Részletek Chikán Bálint írásából - Művészet, 1983. január

??Egy időszak alkotásait elemezve az anyagi-technikai kultúrán túl megismerhetjük a kor lélektanát is. A művekben ugyanis nem csak a racionálisan megfogalmazható ölt testet, hanem azok az érzületek is, amelyeket sokszor önmagukban sem tudatosítanak az alkotók, illene gyakorta nem verbalizálódnak a közéletben sem.

S igazán akkor születik zseniális mű, ha az alkotásban a jövő is szerepet kap. Például Michelangelo kora elsősorban vallásos volt, s ő azon túl emberi kérdéseket, problémákat vitt a szakrális témákba? Ezért tud érdekeset mondani mind a mai napig?

- Beszélgetésünk folyamán említést tettél a tudatos tudatalattihoz való kapcsolódásairól Hogyan viszonyulsz ezekhez a kategóriákhoz?

- Tudatos maga a komponálás, de ha csak ez lenne, akkor inkább tudományról és nem művészetről kellene beszélni. A tudatalatti mindig párhuzamosan hat a tudatos elemekkel, át- meg átszőve azokat. Az ember nagyon ritkán tudatosítja például a hangulatát, ám mégis, műalkotás készítése közbe a hangulatnak is anyagivá kell válni.

- Mi ez a nem tudatosítható szféra?

- Az élet rendkívül sok misztikus elemet tartalmaz. Tőlünk függetlenül alakult ki, mégis részesei vagyunk. S hogy az élet milyen értek, arra most kezdünk csak rádöbbenni (?). Ebben a dimenzióban az ember valóban csak porszem. S ebből az aspektusból nézve annak is csak személyes érdekessége van, hogy létezem-e vagy sem. Az események újra és újra felidézik parányi voltodat. Megszületik benned egy nap mint nap jelenlevő érzet - szorongás, félelem -, s ha nem is tudatosul, akkor is állandó összetevője személyiségünknek.

Dienes Attila harmóniát sugalló szobrait, a környezetében lévő tárgyainak nemes egyszerűségét figyelve úgy érzem: számára alapvető kérdés, hogy a világ kedvezőtlen történéseire úgy reagáljon, hogy az önmagában kialakított szilárd rendet mutassa fel szobraiban. S e szilárd alapot a természet, a mesterségek ősi, máig igaz alaptörvényei teremtik meg. Ezért találjuk műveit őszinte sallangmentes alkotásoknak.

(Virágformák, Beszélgetés Dienes Attilával - Részletek Chikán Bálint írásából, Művészet 1983. január)